Raoul Wallenberg dagen

Att leda arbetet i skolan var länge lärarens ensak och läraryrket var ursprungligen mycket av ett ensamarbete. I början av 1900-talet var det t.ex. inte ovanligt med en enda lärare i ett samhälle och på den tiden var det kanske en geografisk nödvändighet. Men det bidrog till att eleverna var utlämnade åt en enda person